Αλφαβητικό & Αριθμητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 170, Μάϊος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Ακίνητα επενδυτικά

- ΔΛΠ 40 (Άρθρο Β. Μπερτζελέτος),

σελ. 441

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

- συσχέτιση με πιθανή καταγραφή ζημιών από τις τράπεζες (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 460

Αναγγελία

- οικοδομικού - τεχνικού έργου (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 465

Άνεργοι

- μακροχρόνιοι, προαιρετική ασφάλιση (άρθρο 10 Ν 2874/2000) (ΤρΔΠρΑθ 16949/2019),

σελ. 469

Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

- χρηματικά ποσά που τις καλύπτουν (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 454

Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ)

- κατάχρηση θεσμού (ΑΠ 378/2019),

σελ. 470

Ασφαλιστικές εισφορές

- καταχώριση σε ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία (ΓνωμΣΛΟΤ 338/2020),

σελ. 461

Άτυπη δωρεά

- προϋποθέσεις σύναψης (ΔΕΔ Θ 2475/9.12.2019),

σελ. 471

Άτυπη εταιρεία

- αγοραπωλησία με σκοπό την επίτευξη κέρδους (TρΔΠρΑθ 19041/2019),

σελ. 467

Δάνεια

- λογιστική αντιμετώπιση των τόκων τραπεζικών δανείων (Άρθρο Π. Γιώτης),

σελ. 436

Δαπάνες εκπιπτώμενες

- ποσά που αφορούν διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών σε εργαζόμενου και μέλη ΔΣ (ΤρΔΠρΑθ 14749/2019),

σελ. 467

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)

- λογιστικός χειρισμός των επενδύσεων σε ακίνητα, ΔΛΠ 40 (Άρθρο Β. Μπερτζελέτος),

σελ. 441

Έντυπο Ε1

- συμπλήρωση με δεδομένα που αφορούν τα εισοδήματα του φορ. έτους 2019 φυσικού προσώπου (Πρακτικά θέματα Λογιστικής & Φορολογίας Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 410

Ευθύνη προσωπική, αλληλέγγυα

- των προσώπων που είναι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εκκαθαριστές ΑΕ, για την πληρωμή ΦΠΑ (ΤρΔΠρΑθ 13445/2019),

σελ. 467

Καταστατικό εταιρικό

- ομόρρυθμης εταιρείας (Άρθρο Α. Μυστιλόγλου Μυστιλιάδης),

σελ. 447

Κόστος

- παραχθέντων στο τέλος της χρήσης και Ε3 (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 463

Ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ)

- εκούσια έξοδος εταίρου (Άρθρο Α. Μυστιλόγλου Μυστιλιάδης),

σελ. 447

- μετατροπή σε ετερρόρυθμη (ΕφΑθ 2448/2019),

σελ. 470

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)

- υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης ενώ συντρέχει οφειλή ασφαλιστικών εισφορών (ΤρΔΠρΑθ 11240/2019),

σελ. 469

Προκαταβολή φόρου

- μείωση (Σημείωμα της Σύνταξης),

σελ. 381

Πρόστιμα

- σε εκπρόθεσμη δήλωση ν.π. λόγω προσθήκης εισοδήματος ιδιόχρησης (ΔΕΔ Θ 714/23.4.2020),

σελ. 471

Συμπληρωματικά στοιχεία

- έννοια, τι ισχύει σε περίπτωση επανελέγχου (ΤρΔΠρΑθ 7576/2019),

σελ. 466

Σύνταξη αναπηρίας

- παρακολουθηματικός χαρακτήρας της επικουρικής σε σχέση με την κύρια (ΤρΔΠρΑθ 11287/2019),

σελ. 469

Τεκμήρια

- περιπτώσεις φορολόγησης εισοδήματος (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 455

Τόκοι

- δανείου για κάλυψη μερίσματος δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα (ΔΕΔ Α 638/26.3.2020),

σελ. 471

- κατασκευαστικής περιόδου (Άρθρο Π. Γιώτης),

σελ. 436

Φορολογικές δηλώσεις

- οδηγίες συμπλήρωσης για τα εισοδήματα φυσικών προσώπων φορ. έτους 2019 (Πρακτικά θέματα Λογιστικής & Φορολογίας Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 410

Φόρος αχρεωστήτως καταβληθείς

- έντοκη η επιστροφή του (ΔΠρΑθ 5237/2019),

σελ. 466

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

- ειδικό καθεστώς κινητών τηλεφώνων, ταμπλετών και φορητών υπολογιστών (Ειδικές επισημάνσεις Ν. Σγουρινάκης),

σελ. 457

- μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα κατ' άρθρο 34 Κ.ΦΠΑ (ΣτΕ 1062/2019),

σελ. 466

- σύνταξη πίνακα υπολογισμού παραγραφής πιστωτικού υπολοίπου (ΔΕΔ Θ 2409/2.12.2019),

σελ. 471

Χορηγία

- σε αθλητικό σωματείο και δικαίωμα έκπτωσης (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 464