ΜΔΠρΑθ 5293/2020 [Πράξη βεβαίωση οφειλής]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 171, Ιούνιος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΕΦΚΑ - Προσφυγή ακύρωσης ειδοποίησης πληρωμής - Ασφαλιστικές εισφορές - Πράξη βεβαίωσης οφειλής ΜΔΠρΑθ 5293/2020 Τμ. 20ο Η διαδικασία βεβαίωσης της οφειλής χωρίζεται σε δύο διακριτά στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι αυτό της εν ευρεία εννοία βεβαίωσης της οφειλής, κατά το οποίο ο οικείος ασφαλιστικός φορέας εντοπίζει τις καθυστερούμενες οφειλές και συντάσσει γι’ αυτές, εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους, Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής, η οποία είναι «ειδική διοικητική πράξη καταγραφής οφειλών». Η διοικητική αυτή πράξη, έχει εκτελεστό χαρακτήρα και συνιστά την καταλογιστική πράξη και τον νόμιμο τίτλο κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Από την έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής -η οποία εκδίδεται σύμφωνα με νέα κοινή διαδικασία [η μορφή, το περιεχόμενο και ο χρόνος έκδοσης είναι κοινά για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς]- η σχετική οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και διαβιβάζεται στο Κ.Ε.Α.Ο., προκειμένου να λάβει (με ηλεκτρονικό τρόπο) μοναδικό αριθμό και να εγγραφεί στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο εσόδων του Κ.Ε.Α.Ο. Κατά το χρονικό, δε, αυτό σημείο της εν λόγω αρίθμησης ολοκληρώνεται η εν στενή εννοία βεβαίωση (ταμειακή βεβαίωση) της οφειλής και η πράξη βεβαίωσης οφειλής αποτελεί πλέον τον εκτελεστό τίτλο για την αναγκαστική είσπραξη της οφειλής σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. Κατόπιν αυτού εκκινεί το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.