ΜΠρΑθ 2606/2019 [Διορισμός ειδικού εκπροσώπου]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 171, Ιούνιος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Διορισμός ειδικού εκπροσώπου ΑΕ ΜΠρΑθ 2606/2019 Κατά το άρθρο 69 ΑΚ, που έχει εφαρμογή και στις ανώνυμες εταιρείες, ελλείψει σχετικής ρυθμίσεως στο Ν 2190/1920 και ήδη Ν 4548/2018, καθένας που διαθέτει έννομο συμφέρον έχει δικαίωμα να προκαλέσει τον δικαστικό διορισμό προσωρινής διοικήσεως νομικού προσώπου στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις: α) αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικού προσώπου και β) αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου. Η διάταξη αυτή ισχύει και για το διοικητικό συμβούλιο πτωχεύσασας ανώνυμης εταιρείας, με την έννοια ότι όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει τον μεταβατικό διορισμό μελών του διοικητικού της συμβουλίου στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις. Τέτοιο έννομο συμφέρον έχει κάθε πιστωτής αλλά και ο εκπροσωπών αυτούς σύνδικος, σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών του Δ.Σ. αυτής, δικαιούμενος να ζητήσει τον διορισμό προσωρινής διοίκησης, εφόσον η εκπροσώπηση της πτωχεύσασας εταιρίας και η συμμετοχή της είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της πτωχευτικής διαδικασίας (ΑΠ 914/2010 NOMOS, ΕφΠειρ 198/2011 ΕΕμπΔ 2011, 688). […] Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 69 ΑΚ και άρθρα 102-105 Ν 4548/2018 (παλαιό άρθρο 22β Ν 2190/1920) προκύπτει ότι ο ειδικός εκπρόσωπος προς έγερση αγωγής διορίζεται μόνο σε περίπτωση που πρόκειται να ασκηθεί αξίωση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.