Δ. Γαρνέλης / Ν. Σγουρινάκης, Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τα ΕΛΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 173/2020, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Δημήτρης Γαρνέλης Λογιστής - Φοροτεχνικός Νίκος Σγουρινάκης Λογιστής - Φοροτεχνικός, Μέλος του ΣΛΟΤ   Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αναπτυχθεί επαρκώς ο τρόπος αναγνώρισης των χρηματοοικονομικών στοιχείων σύμφωνα με τα ΕΛΠ. Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες απομείωσης.   Περιεχόμενα Ι. Νομοθετικό πλαίσιο ΙΙ. Παραδείγματα κατανόησης ΙΙΙ. Αποσβέσιμο κόστος και λογιστική αντιμετώπιση   Ι. Νομοθετικό πλαίσιο Σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μίας επιχείρησης, είναι κάθε στοιχείο που ανήκει στις παρακάτω κατηγορίες:   Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, αρχικώς, καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία στο κόστος δημιουργίας ή απόκτησής τους. Ακολούθως της αρχικής τους καταχώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώνται ομοίως, στο ως άνω κόστος δημιουργίας ή κτήσης τους, μειωμένο ωστόσο, από τυχόν ζημίες που καταγράφονται εκ των υστέρων (απομείωση). ΙΙ. Παραδείγματα κατανόησης Παράδειγμα 1ο Η εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» από την πώληση εμπορευμάτων, δέχεται και παραλαμβάνει μεταχρονολογημένη επιταγή, εισπρακτέα μετά από τρεις μήνες. Λόγω, αδυναμίας του πελάτη της να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό στον τραπεζικό του λογαριασμό, ώστε η επιταγή να έχει το ισόποσο ονομαστικό χρηματικό αντίκρισμα κατά την συμφωνημένη ημερομηνία, η διοίκηση της ως άνω εταιρείας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.