ΤρΔΕφΘεσ 636/2020 [Σύνταξη αναπηρίας ΟΑΕΕ]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 173/2020, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΤρΔΕφΘεσ 636/2020 Τμ. Ζ΄ Μετά την έναρξη ισχύος του Καταστατικού του Ο.Α.Ε.Ε. (ΠΔ 258/2005), την 1.1.2006, τα υγειονομικά όργανα του Οργανισμού (πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές) είναι πλέον αποκλειστικώς αρμόδια να αποφαίνονται δεσμευτικά για την υγειονομική αλλά και την ασφαλιστική αναπηρία (δηλαδή, την ανικανότητα για το ασφαλιζόμενο επάγγελμα ύστερα από συνεκτίμηση κοινωνικών κριτηρίων) του ασφαλισμένου και δεν καταλείπεται στα ασφαλιστικά όργανα και τα διοικητικά δικαστήρια στάδιο περαιτέρω ουσιαστικής κρίσης επί της ασφαλιστικής αναπηρίας του ασφαλισμένου. Τούτο όμως υπό την προϋπόθεση ότι οι γνωματεύσεις των υγειονομικών οργάνων είναι ειδικώς και πλήρως αιτιολογημένες. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν μάλιστα τα αρμόδια υγειονομικά όργανα, παρότι υποχρεώνονται προς τούτο με προδικαστική απόφαση, αποφεύγουν ή αδυνατούν να αιτιολογήσουν νομίμως τη γνωμάτευσή τους ή εμμένουν σε πλημμελή αιτιολόγηση αυτής, τότε τα δικαστήρια μπορούν είτε να αναπέμψουν για μία ακόμη φορά την υπόθεση ενώπιον των αρμόδιων υγειονομικών οργάνων, είτε να κρίνουν επί του αιτήματος του ασφαλισμένου, αφού προηγουμένως εκφέρουν κρίση επί των ως άνω θεμάτων, χρησιμοποιώντας τα προς τούτο πρόσφορα αποδεικτικά μέσα, δεδομένου ότι τυχόν παράλειψη ή αδυναμία των υγειονομικών επιτροπών να παράσχουν νομίμως αιτιολογημένη γνωμάτευση δεν επιτρέπεται να αποβεί σε βάρος του ασφαλισμένου. Η ΒΥΕ αδυνατεί να αιτιολογήσει την κρίση της κατόπιν έκδοσης προδικαστικής απόφασης λόγω έλλειψης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.