ΜΔΠρΘεσ 5750/2020 [Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 173/2020, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΜΔΠρΘεσ 5750/2020 Τμ. Ζ’ Αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών περιοδικών ασφαλιστικών παροχών μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου, εφόσον ο ασφαλισμένος τις έχει εισπράξει καλόπιστα. Επιτρεπτή η αναζήτησή τους μόνο σε περίπτωση δόλου του ασφαλισμένου. Ως δόλος νοείται και η αποσιώπηση ουσιώδους πραγματικού γεγονότος, που θεμελιώνει τη διακοπή της περαιτέρω καταβολής των χορηγούμενων παροχών. Επιβαλλόμενη η εντός ευλόγου χρόνου αναζήτηση, εκτός αν ο εισπράξας αποδείξει ότι η επιστροφή τους στο Ι.Κ.Α. θα επιφέρει σε βάρος του απρόβλεπτες και δυσμενείς για τη διαβίωσή του συνέπειες. Περίπτωση αχρεώστητης χορήγησης προσαύξησης λόγω οικογενειακών βαρών σε συνταξιούχο. Μη γνωστοποίηση της ασφάλισης της συζύγου του στον Ο.Γ.Α. Κρίση ότι δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του συνταξιούχου το στοιχείο του δόλου. Αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης η αναζήτηση από τους κληρονόμους του των ποσών αυτών, μετά την πάροδο πενταετίας από την είσπραξή τους. Ορθή η κρίση της Τ.Δ.Ε. Διοικητική δικονομία. Προσφυγή. Όρια δικαστικού ελέγχου. Αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενες πλημμέλειες. Ενδοστρεφής δίκη. Η εξέταση της ύπαρξης ή όχι νομικής πλημμέλειας μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της προσφυγής του ασφαλιστικού φορέα, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της προσβληθείσας από τον φορέα πράξης, καθ’ υπέρβαση των ορίων που τίθενται με το αίτημα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.