Αλφαβητικό & Αριθμητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 173/2020, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Αδράνεια

- επιχείρησης με αναστολή λειτουργίας (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 741

Ανισότητα

- ανοικτοί και κλειστοί θεσμοί ως καταλύτες δημιουργίας (Άρθρο Ζωγραφάκης),

σελ. 727

Ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ)

- άκυρη απόφαση ΓΣ (ΑΠ 130/2020),

σελ. 755

- δικαίωμα μικρής και μεγάλης μειοψηφίας για έλεγχο (ΑΠ 1484/2019),

σελ. 755

- αναβίωση (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 742

Αποτίμηση

- στο αποσβέσιμο κόστος (Άρθρο Γαρνέλης, Σγουρινάκης),

σελ. 720

Έμμισθοι δικηγόροι

- ισότητα αμοιβών (MEφΑθ 3056/2020),

σελ. 752

Επενδυτικοί τίτλοι

- φορολόγηση εσόδων (Άρθρο Στουπάκης),

σελ. 714

Επίδοση

- υποχρέωση επίδοσης επί ποινή ακυρότητας δικογράφων στον Διοικητή της ΑΑΔΕ σε φορολογικές διαφορές (ΤρΕφΠειρ 325/2020),

σελ. 750

Κέρδη λογιστικά

- παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα (Άρθρο Βλησμάς / Καραμπίνης / Μπάλλας / Χέβας),

σελ. 723

Λογιστικό σύστημα

- η ποιότητα των λογιστικών κερδών ως βασικού άξονα παροχής αξιόπιστης λογιστικής πληροφορίας - παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα (Άρθρο Βλησμάς / Καραμπίνης / Μπάλλας / Χέβας),

σελ. 723

Οικονομική θεωρία

- τα οικονομικά της ανισότητας (Άρθρο Ζωγραφάκης),

σελ. 727

Συμβολαιογράφοι

- αναλογικά δικαιώματα από κρατικά συμβόλαια (ΜΔΕφΑθ 1338/2020),

σελ. 750

Συντάξεις

- αναπηρίας ΟΑΕΕ (ΤρΔΕφΘεσ 636/2020),

σελ. 753

- απόρριψη αίτησης χορήγησης σύνταξης σε Πρόεδρο Κοινότητας (ΤρΔΠρΑθ 12294/2010),

σελ. 753

- τρόπος υπολογισμού του ανταποδοτικού μέρους κατά τις διατάξεις του Ν 4387/2016 (ΓνωμΝΣΚ 127/2020)

σελ. 757

- τρόπος υπολογισμού του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κατά τις διατάξεις του Ν 4387/2016 ως προς τον προσδιορισμό της προσαύξησης του άρθρου 30 του ως άνω νόμου (ΓνωμΝΣΚ 127/2020),

σελ. 757

Φορολογία εισοδήματος

- αντιμετώπιση επενδυτικών τίτλων (Άρθρο Στουπάκης),

σελ. 714

Φορολογική κατοικία

- αλλαγές με τον Ν 4714/2020, θεσμός του «διαμένοντος μη κατοίκου'' (Σημείωμα της σύνταξης),

σελ. 685

Φορολογικό Πιστοποιητικό

- περαιωμένη χρήση και παρέλευση του δεκαοκτάμηνου (ΤρΔΕφΑθ 451/2020),

σελ. 745

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

- παροχή υπηρεσιών σε ακίνητο από αλλοδαπή εταιρεία (Ερωτήματα αναγνωστών),

σελ. 741

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

- σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Άρθρο Γαρνέλης, Σγουρινάκης),

σελ. 720