Ν. Σγουρινάκης, Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 175/2020, Νοέμβριος 2020

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νίκος Σγουρινάκης Λογιστής Φοροτεχνικός, Μέλος του ΣΛΟΤ Περίληψη Λογιστική ανάλυση επιλεγμένων θεμάτων εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, με επισημάνσεις και στο φορολογικό πλαίσιο, όπου απαιτείται. Λογιστική διαχείριση της εκποίησης παγίου, με αναφορά σε απομείωση της αξίας του και σε αποσβέσεις. Επαναμίσθωση ακινήτου μετά την πώλησή του και λειτουργία λογιστικής και φορολογικής βάσης. Ασκήσεις και παραδείγματα. Περιεχόμενα Α. Εκποίηση ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου Β. Πώληση ακινήτου με επαναμίσθωση (sale and lease back) Γ. Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα: Λογιστική και Φορολογική βάση Άσκηση: Η οικονομική οντότητα «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΒΕ» προέβη στην αγορά του μηχανήματος παραγωγής «Α», για τις ανάγκες της δραστηριότητάς της, αντί 40.000 ευρώ (συν ΦΠΑ 24%), την 1/1/2020. Οι φορολογικές αποσβέσεις διενεργούνται με συντελεστή 10% ( παρ. 4, άρθρο 24, ΚΦΕ, Ν 4172/2014) . Η διοίκηση της εν λόγω οντότητας επιλέγει συντελεστή λογιστικής απόσβεσης 12,50%, εκτιμώντας ότι η ωφέλιμη οικονομική ζωή του παγίου είναι 8 έτη, ενώ δεν λογίζεται υπολειμματική αξία. Μετά από τρία έτη λειτουργίας του ως άνω μηχανήματος (την 31/12/2022), προκύπτουν βάσιμες αιτίες που θεμελιώνουν την τεχνολογική απαξίωσή του και εξ αυτού του λόγου, μετά από συγκέντρωση και ανάλυση των σχετικών πληροφοριακών στοιχείων, αποφασίζεται η διενέργεια απομείωσης της αξίας του, κατά το ποσό των 8.000 ευρώ. Το μηχάνημα παραγωγής εκποιείται μετά από...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.