Ανταποδοτικά τέλη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 36/2008, Απρίλιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ανταποδοτικά τέλη - Βεβαίωση νόμιμης παρασκευής καλλυντικών από ΕΟΦ Το προβλεπόμενο από την εξουσιοδοτική διάταξη της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν 2519/1997, ειδικό τέλος, το οποίο προκαταβάλλεται από όσους, εκτός άλλων, ζητούν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις νόμιμης παρασκευής ή κυκλοφορίας καλλυντικών καθώς και βεβαιώσεις ότι έχουν άδεια παραγωγής ή συσκευασίας τους ή θέτουν σε κυκλοφορία καλλυντικά προϊόντα, έχει τον χαρακτήρα ανταποδοτικού τέλους και όχι φόρου, καθ’ όσον επιβάλλεται ως αντάλλαγμα της ειδικής υπηρεσίας που παρέχεται από τον ΕΟΦ προς τις επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά καλλυντικά προϊόντα, η οποία συνίσταται στην ετοιμότητα των υπηρεσιών του εν λόγω οργανισμού να προβαίνουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας των καλλυντικών, σε υπεύθυνο έλεγχο, από τον οποίο προκύπτει ως ωφέλεια για τις εν λόγω επιχειρήσεις, η διευκόλυνση της κυκλοφορίας των προϊόντων τους ως εμπορευσίμων ειδών (πρβλ. ΑΕΔ 5/1984). Συνεπώς, η εξουσιοδοτική διάταξη της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν 2519/1997, καθ’ όσον αφορά τις ως άνω περιπτώσεις, δεν αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 4 του Συντ. κατά το οποίο το αντικείμενο της φορολογίας και ο φορολογικός συντελεστής δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενα νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, διότι η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή επί ανταποδοτικών τελών, όπως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.