- Δ. Φάκος, Αντισταθμιστική λογιστική συναλλαγματικού κινδύνου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 37/2008, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Διονύσης Φάκος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου βάσει του ΔΛΠ 21. Πρακτικό παράδειγμα λογιστικής απεικόνισης ενός προθεσμιακού συμβολαίου συναλλάγματος. I. Εισαγωγή Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο πιο κοινός χρηματο­οικονομικός κίνδυνος. Οι οντότητες που έχουν συναλλαγές και δραστηριότητες σε συνάλλαγμα εκτίθενται στον κίνδυνο ότι ισοτιμίες ξένου νομίσματος μπορεί να αλλάξουν προκαλώντας ανεπιθύμητες επιδράσεις στα κέρδη και τις ταμιακές ροές. Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με την λογιστική αντιστάθμιση των προβλεπόμενων πωλήσεων και αγορών και την επίδρασή τους στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις της οντότητας. Η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο προκαλείται κυρίως από τις παρακάτω αιτίες: 1. Τις προβλεπόμενες πωλήσεις και αγορές σε ξένο νόμισμα και τις σχετικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που δημιουργούνται. 2. Τους τόκους και τις αποπληρωμές σε ξένο νόμισμα συνομολογούμενου δανείου και καταθέσεων. 3. Την αναπροσαρμογή επενδύσεων καθαρής θέσης σε ξένο νόμισμα. 4. Τα μερίσματα εισπραττόμενα από επενδύσεις (συμμετοχές) σε ξένες επιχειρήσεις. 5. Μετάφραση των κερδών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. 6. Μετάφραση καθαρών περιουσιακών στοιχείων ξένων δραστηριοτήτων. 7. Κίνδυνος ανταγωνισμού. Ανταγωνιστικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ότι οι μελλοντικές ταμιακές ροές και τα κέρδη της οντότητας μεταβάλλονται ως αποτέλεσμα της έκθεσης των ανταγωνιστών σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Για παράδειγμα ένας ευρωπαίος κατασκευαστής αυτοκινήτων εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο αν ένας σημαντικός ανταγωνιστής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.