- Κ. Πατατούκας/Ε. Δεμοιράκος, Πώς Αναλύεται η Κερδοφορία της Επιχείρησης;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 40/2008, Αύγουστος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κυριάκος Π. Πατατούκας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής στη ΣΟΛ ΑΕ και Εισηγητής στο ΙΕΣΟΕΛ Ευθύμιος Γ. Δεμοιράκος, Λέκτορας Λογιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΠΔ 407/1980) Η χρήση αριθμοδεικτών ως μέσο ανάλυσης της κερδοφορίας της επιχείρησης. Παράθεση απλής και σύνθετης μεθοδολογίας ανάλυσης κερδοφορίας. Ι. Εισαγωγή Ο πρωταρχικός σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών ενός συστήματος ανάλυσης της κερδοφορίας της επιχείρησης κάνοντας χρήση αριθμοδεικτών. Ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών βασίζεται σε πληροφορίες για τα λογιστικά μεγέθη της επιχείρησης, οι οποίες αντλούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της. Στο παρόν άρθρο χρησιμοποιούμε ένα παράδειγμα ενός υποθετικού κλάδου, ο οποίος αποτελείται από τρεις επιχειρήσεις (Ανώνυμες Εταιρείες) ΑΒΓ ΑΕ, ΔΕΖ ΑΕ και ΗΘΙ ΑΕ. ΙΙ. Απλή Μεθοδολογία Ανάλυσης Κερδοφορίας Ο βασικός δείκτης της κερδοφορίας της επιχείρησης είναι η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ορίζεται ως ίση με το κλάσμα των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των φόρων δια του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων. Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τη λογιστική απόδοση που κερδίζουν οι μέτοχοι της επιχείρησης για κάθε 1 € επένδυση που κάνουν στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ή, με άλλα λόγια, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της επιχείρησης που αντιστοιχούν σε 1 € των ιδίων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.