Ακαθάριστες αμοιβές μηχανικών, διεύθυνση εκτέλεσης έργου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 43/2008, Νοέμβριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Συντελεστής επί ακαθαρίστων αμοιβών μηχανικών από διεύθυνση εκτελέσεως έργου Ανεξάρτητα από το είδος της μελέτης ή το είδος του έργου στο οποίο κάποιος μηχανικός έχει αναλάβει και έχει ασκήσει καθήκοντα διευθύνσεως εκτελέσεως-διοικήσεως έργου, για την εξεύρεση του καθαρού εισοδήματος αυτού εφαρμόζεται ο συντελεστής 22% της διατάξεως της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η διεύθυνση εκτελέσεως του έργου του έχει ανατεθεί από τον κύριο του έργου, διότι δεν νοείται διεύθυνση εκτελέσεως έργου να έχει ανατεθεί από ανάδοχο σε μηχανικό. Κατά συνέπεια ο συντελεστής 22%, που αναφέρεται στην περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ (Ν 2238/1994), εφαρμόζεται για τις ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτελέσεως έργων αντίστοιχων με όλες τις υποπεριπτώσεις των περ. α΄, β΄, γ΄, δ΄ της παρ. 5 του ίδιου άρθρου. Ο όρος διεύθυνσης εκτέλεσης έργου σημαίνει την παρακολούθηση του έργου από τον εργοδότη, που είτε γίνεται από τον ίδιο είτε ανατίθεται σε άλλο φορέα με σύμβαση έργου. Αυτή δεν δύναται να ασκηθεί ούτε από τον εργολάβο ούτε από τον μηχανικό στον οποίο θα έχει αναθέσει ο εργολάβος με σύμβαση τέτοιο έργο.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.