- ΕγκΙΚΑ Ε40/238/27.5.2009 Ασφαλιστική ενημερότητα από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 52/2009, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

∆ιευκρινίσεις ως προς αρµόδιο Υποκ/µα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου - Ασφαλιστική Ενηµερότητα Με το ανωτέρω Γενικό Έγγραφό µας και σύµφωνα µε την αριθµ. Φ11321/63/6/11.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 603/24.4.2007 «αντικατάσταση του άρθρου 119 του Κανονισµού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ») απόφαση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προσδιορίζεται εκτός των άλλων, ότι: αρµόδιο Υποκ/µα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον τυπικό έλεγχο δηλωθέντων - καταβληθέντων είναι το Υποκ/µα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο έχει την έδρα του ο εργοδότης ανεξάρτητα από τον τόπο και τον χρόνο που έλαβε χώρα η απασχόληση. Στο παραπάνω Γενικό Έγγραφο είχε επισηµανθεί ότι, ως έλεγχος δηλωθέντων - καταβληθέντων νοείται ο τυπικός έλεγχος δηλαδή ο έλεγχος των χρεώσεων (υποβολών ΑΠ∆) και των πιστώσεων (ΓΕΤΕ - καταβολής τρεχουσών εισφορών). Πέραν του τυπικού ελέγχου διακρίνουµε και τον ουσιαστικό έλεγχο, που σκοπό έχει να διερευνήσει την ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλει ο εργοδότης, µετά την επεξεργασία των ΑΠ∆, σε σχέση µε τα στοιχεία απασχόλησης των εργαζοµένων που δηλώνονται σε αυτή και τα οποία προκύπτουν είτε από εσωτερικό έλεγχο, είτε από επιτόπιο έλεγχο, στον οποίο έχει γίνει πλήρη καταγραφή του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζοµένων. Α) ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Για µισθολογικές περιόδους απασχόλησης µέχρι 31.12.2001 αρµόδια Υποκ/τα διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου κοινών επιχ/σεων είναι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.