- Π. Παυλόπουλος, Εφαρμογές Εργατικής Νομοθεσίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 53/2009, Οκτώβριος 2009

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Παναγιώτης Ι. Παυλόπουλος, Εισηγητής στην Ελεγκτική και στο Εργατικό Δίκαιο, στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Μέλος της Εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ Εισαγωγή Μέσα από την καθημερινή πρακτική των εργατικών θεμάτων παρουσιάζονται σημεία που χρήζουν ενδελεχούς μελέτης. Τα κυριότερα είναι ο τρόπος υπολογισμού του κόστους της μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερωριών, επιδομάτων και λοιπών αμοιβών, όπως υπερεργασίας, νυκτερινής απασχόλησης κ.λπ. Ο σωστός υπολογισμός των μηνιαίων καταστάσεων μισθοδοσίας είναι σημαντικός διότι διευκολύνει εκτός των άλλων και τον ορθό υπολογισμό των αποζημιώσεων απόλυσης, της αποζημίωσης αδείας και του επιδόματος αδείας. Σε συνέχεια της δημοσίευσης πρακτικών θεμάτων της Εργατικής Νομοθεσίας, προσπάθεια που ξεκίνησε από το τεύχος Δεκεμβρίου 2007, παραθέτουμε παράδειγμα προσδιορισμού των μικτών μηνιαίων αποδοχών υπαλλήλου, καθώς και του συνολικού εργατικού κόστους για την επιχείρηση. Θα πρέπει ιδιαίτερα να επισημάνουμε ότι στην πράξη παρατηρούνται πολλές φορές λάθη και παραλείψεις, που κυρίως αναφέρονται στον ορθό και με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, υπολογισμό των κάθε είδους αποδοχών των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η παρουσίαση αναλυτικών παραδειγμάτων, με τους σχετικούς υπολογισμούς και ακολούθως, οι επεξηγήσεις που δίνονται για την κατανόηση των χειρισμών, είναι βέβαιο ότι οδηγούν στην ορθή αντιμετώπιση, στην πράξη, παρόμοιων θεμάτων. Α. Παράδειγμα Σε υπάλληλο εμπορικής επιχείρησης που είχε συμπληρώσει...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.