Απαλλαγή από ΦΜΑΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 53/2009, Οκτώβριος 2009

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Έννοια ιδιόχρησης - Απαλλαγή από ΦΜΑΠ Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν 2459/1997 από το ΦΜΑΠ απαλλάσσονται μεταξύ άλλων τα κτίσματα των ακινήτων ή τα μέρη αυτών που ιδιοχρησιμοποιούνται ή ο προορισμός της ιδιοχρησιμοποίησής τους συναρτάται με την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από βιομηχανικές, μεταλλευτικές, λατομικές, βιοτεχνικές, εμπορικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές, ξενοδοχειακές και επαγγελματικές γενικά επιχειρήσεις. Συνεπώς, δεν απαλλάσσονται χώροι στους οποίους δεν λαμβάνει χώρα παραγωγή αγαθών ή άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Προκειμένου για ναυτιλιακές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη διαχείριση πλοίων, όπως είναι οι υπαχθείσες στις διατάξεις των ΑΝ 89/1967 και 378/1968 αλλοδαπές εταιρείες όπου λόγω της φύσης τους και του σκοπού τους μπορεί το αντικείμενο των εργασιών τους να βρίσκεται εκτός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, όμως η άσκηση της εν γένει επιχειρηματικής τους δραστηριότητας γίνεται στην Ελλάδα κατ’ ανάγκη εντός του χώρου των γραφείων, λογιστηρίων και αποθηκευτικών χώρων στους οποίους φυλάσσονται τα προοριζόμενα για προμήθεια των πλοίων εφόδια και λοιπά αναγκαία υλικά (καύσιμα ανταλλακτικά κ.ά.), οι τελευταίοι αυτοί χώροι εμπίπτουν στη σχετική απαλλαγή. Τα κτίσματα όμως των χώρων των οποίων την επικαρπία έχει παραχωρήσει η εταιρία, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ιδιοχρησιμοποιούνται από αυτήν, ώστε να τύχουν απαλλαγής από τον ως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.