ΔΕK απόφ. της 19.2.2009, υπόθ. C-1/2008, Athesia Druck Srl κατά Ministero dellΆEconomia

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 58/2010, Μάρτιος 2010

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τόπος εκπλήρωσης της παροχής - Παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών - Επιστροφή του ΦΠΑ - Φορολογική εκπροσώπηση Σε θέματα παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών, οσάκις ο λήπτης της παροχής είναι εγκατεστημένος εκτός του εδάφους της ΕΕ, τόπος της παροχής είναι, κατΑ αρχήν, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2, στοιχ. ε΄, της έκτης Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την έκτη Οδηγία 84/386/ΕΟΚ, η έδρα του λήπτη. Πάντως, τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν χρήση της προβλεπόμενης ευχέρειας, καθορίζοντας, κατά παρέκκλιση από την ανωτέρω αρχή, τον τόπο της επίδικης παροχής υπηρεσιών στο εσωτερικό του οικείου κράτους-μέλους. Εφόσον γίνει χρήση της ευχέρειας τυχόν παρεχόμενη διαφημιστική υπηρεσία εκ μέρους παρέχοντος εγκατεστημένου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέρ λήπτη ο οποίος βρίσκεται εντός τρίτου-κράτους, ανεξάρτητα από το αν ο λήπτης είναι ο τελικός ή ο ενδιάμεσος λήπτης, λογίζεται ως πραγματοποιηθείσα εντός της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η πραγματική χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση, πραγματοποιείται εντός του οικείου κράτους-μέλους. Αυτό συμβαίνει, όσον αφορά παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, όταν τα αποτελούντα αντικείμενο της παροχής διαφημιστικά μηνύματα μεταδίδονται από το οικείο κράτος-μέλος. Το άρθρο 9 της έκτης Οδηγίας 77/388, όπως αυτή τροποποιήθηκε, δεν μπορεί να συνεπάγεται την φορολόγηση παρεχόμενων διαφημιστικών υπηρεσιών εκ μέρους παρέχοντος υπηρεσίες εγκατεστημένου εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τους δικούς του πελάτες, τη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.