ΤρΔΠρΠειρ 2070/2009 Τμ. 1ο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 58/2010, Μάρτιος 2010

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΕΦΚ - Μπανάνες Προκειμένου περί αγαθών προερχομένων από τον Ισημερινό, ήτοι χώρα της συμφωνίας της Καρθαγένης του 1984, η νομιμότητα της επιβολής επί αυτών ειδικού φόρου κατανάλωσης εξαρτάται από το ζήτημα εάν από την συμφωνία μεταξύ της ΕΟΚ και των χωρών αυτών, το άρθρο 4 της οποίας προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο, για τις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων, τη μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους (μεταξύ άλλων στον τομέα της φορολογίας), απορρέουν δικαιώματα τα οποία μπορούν να επικαλεσθούν ευθέως οι ιδιώτες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων των κρατών-μελών, ώστε αυτοί να μπορούν να αξιώσουν την υπέρ αυτών επέκταση των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τις συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητος και των χωρών Α.Κ.Ε. Νομίμως, επιβάλλεται ο επίδικος φόρος σε μπανάνες που εισάγονται απευθείας από τρίτες χώρες (μη κοινοτικές), καθΑ ο μέρος η δυσμενής φορολογική μεταχείρισή τους δεν αποκλείεται από ειδικές ρήτρες που έχουν περιληφθεί σε εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και της χώρας προέλευσης των πλησσομένων αγαθών, όπως είναι οι ρήτρες που έχουν περιληφθεί στις εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τις χώρες Α.Κ.Ε. (Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού). Η παρούσα δίκη αναστέλλεται μέχρι να αποφανθεί το ΔΕΚ επί του ανωτέρω ζητήματος.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.