- Ν. Σγουρινάκης, Συμπλήρωση Φορολογικής Δήλωσης Ανώνυμης Εταιρείας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 60/2010, Μάιος 2010

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νίκος Σγουρινάκης, Λογιστής - Φοροτεχνικός Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Λογιστική χρήση: 1.1-31.12.2009 Οικονομικά μεγέθη από τα λογιστικά βιβλία 1. Απογραφή εμπορευμάτων 31.12.2008 (απογραφή έναρξης) 2.500.000 € 2. Απογραφή εμπορευμάτων 31.12.2009 (απογραφή τέλους χρήσης) 2.850.000 € 3. Αγορές χρήσης (1.1-31.12.2009) 6.500.000 € 4. Πωλήσεις εμπορευμάτων 8.500.000 € 5. Οργανικά έξοδα (ομάδα 6) 2.000.000 € 6. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα - ζημιές 11.000 € 7. Κέρδη από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 8.500 € 8. Έσοδα από τόκους (76.03.00) 6.000 € 9. Η εταιρεία ιδιοχρησιμοποιεί τα ακίνητά της, υπολογίζοντας τεκμαρτό ετήσιο μίσθωμα (600.000 € χ 3,5%) 21.000 € (Συνυποβάλλεται το έντυπο Ε2, με την περιγραφή των ακινήτων) 10. Το ποσό της προκαταβολής φόρου που υφίσταται από τη χρήση 2008 (για την χρήση 2009), λογαριασμός 33.13.00, είναι: 40.665,20 € 11. Από τους πιστωτικούς τόκους, του τοκοφόρου λογαριασμού όψης (λογαριασμός 76.03.00), παρακρατήθηκε φόρος 10%. Από την βεβαίωση της τράπεζας προκύπτει το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου 600 € 12. Η πρόταση του ΔΣ προς την ΓΣ των μετόχων για την διάθεση των κερδών της χρήσης έχει ως εξής: 13. Ο φορολογικός συντελεστής για το έτος 2009 είναι 25%. 14. Η προκαταβολή φόρου επόμενης χρήσης υπολογίζεται με συντελεστή 80% (άρθρο 111 Ν 2238/1994). 15. Για λόγους απλούστευσης του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.