- ΕγκΙΚΑ Ε33/128/29.3.2010 Ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 60/2010, Μάιος 2010

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νέες διατάξεις για το σύστημα ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ «Κοινοποίηση διατάξεων αντικατάστασης πάγιου συστήματος ρύθμισης οφειλών» (ΕγκΙΚΑ Ε33/128/29.3.2010) Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 19 Ν 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40/15.3.2010), «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», καθώς και αυτές της με αριθμ. Φ11321/7339/612/23.3.2010 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις οποίες αντικαθίστανται οι πάγιες ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 11 του Ν 3232/2004, γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους. 1. Οφειλές που ρυθμίζονται Με τις προαναφερόμενες διατάξεις ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. Στις οφειλόμενες εισφορές συμπεριλαμβάνονται και οι εισφορές που εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για λογαριασμό τρίτων. Στη παρούσα δεν υπάγονται οι οφειλές από προαιρετική ασφάλιση. 2. Αρμόδιο όργανο - Αρμοδιότητες Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης τμηματικής καταβολής σε μηνιαίες δόσεις ή την εφάπαξ εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ είναι: α) Ο διευθυντής του οικείου Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ο διευθυντής του οικείου Ταμείου, προκειμένου για Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ -...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.