- Στ. Κουτσικουρής, Αποσβέσεις παγίων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 75/2011, Οκτώβριος 2011

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Χρήσιμες πληροφορίες ως προς τις διενεργούμενες αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης. Λογιστική αντιμετώπιση και φορολογική σημασία των αποσβέσεων. Αναφορά στις αποσβέσεις ασώματων (άυλων) περιουσιακών στοιχείων.Στέφανος Κουτσικουρής, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α. Ορισμοί Απόσβεση είναι η μείωση της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων λόγω λειτουργικής φθοράς ή οικονομικής απαξίωσης. Με αυτό τον τρόπο λογιστικά επιτυγχάνεται, η ακριβής απεικόνιση του μεγέθους της περιουσίας της επιχείρησης, ο προσδιορισμός του πραγματικού αποτελέσματος της επιχείρησης και η εκτίμηση του ύψους των κεφαλαίων που απαιτούνται για την αντικατάσταση των παγίων και τη διατήρηση της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης. Αξία κτήσης είναι η τιμολογιακή αξία αγοράς η οποία προσαυξάνεται με τα ειδικά έξοδα αγοράς (π.χ. ασφάλιστρα μεταφοράς, ναύλοι, δασμοί, δαπάνες εγκαταστάσεων κ.λπ.) και μειώνεται με τις σχετικές εκπτώσεις. Υπολειμματική αξία παγίου, περιουσιακού στοιχείου είναι η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία του που προβλέπεται να προκύψει κατά το τέλος της ωφέλιμης διάρκειας της ζωής του. Ωφέλιμη διάρκεια ζωής παγίου, είναι η χρονική περίοδος που υπολογίζεται ότι το πάγιο θα χρησιμοποιείται παραγωγικά από την επιχείρηση. Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου, κτιριακής εγκατάστασης και τεχνικού έργου είναι οποιαδήποτε μόνιμη αύξηση του όγκου, του μεγέθους ή της ωφελιμότητάς του, που γίνεται με τη χρησιμοποίηση, κατά κανόνα, δομικών υλικών. Επέκταση ή προσθήκη μηχανήματος, τεχνικής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.