ΓνωμΝΣΚ 215/2012 Τμ. Β΄

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 84/2012, Ιούλιος 2012

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Συνέπειες υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης του ΠτωχΚώδ επιχείρησης που έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο ΓνωμΝΣΚ 215/2012 Τμ. Β΄ Από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν 3299/2004, στο οποίο απαριθμούνται οι υποχρεώσεις των επενδυτών συνάγεται ότι οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν κυρίως στη λειτουργία της επιχείρησης τουλάχιστον για μία πενταετία από την ημερομηνία της πιστοποιημένης έναρξης της παραγωγικής δραστηριότητας. Το γεγονός της υπαγωγής μιας επιχείρησης στην διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης (βλ. άρθρο 13 παρ. 1 Ν 4013/2011) δεν σημαίνει αυτό καθ΄ εαυτό ότι η επιχείρηση δεν θα ολοκληρώσει το επενδυτικό της σχέδιο ή ότι δεν θα λειτουργήσει. Δηλαδή, η υπαγωγή στις ανωτέρω διαδικασίες δεν αποτελεί εμπόδιο στη λειτουργία της επιχείρησης και ως εκ τούτου δεν δύναται το γεγονός αυτό να αποτελέσει από μόνο του την αιτία είτε της ανάκλησης της υπαγωγής της επένδυσης είτε της μη καταβολής της ενίσχυσης ή επιστροφής αυτής ολόκληρης ή μέρους. Αν η επιχείρηση υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις και σε οποιοδήποτε στάδιο και αν ευρίσκεται η υλοποίηση της επένδυσης, συνεχίσει και ολοκληρώσει την επένδυση και λειτουργήσει αυτή κανονικά με όλο το προσωπικό της, τηρώντας τους όρους της υπαγωγής της, όπως ορίζονται από την εγκριτική απόφαση και τον επενδυτικό νόμο και δεν διακόψει τη λειτουργία της εντός πενταετίας...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.