- Πολ. 1150/14.6.2012 [Βιβλία ΙΚΕ]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 85/2012, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Η ΙΚΕ κατατάσσεται στην Γ΄ κατηγορία του ΚΒΣ (διπλογραφία) Πολ. 1150/14.6.2012 «Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ)» Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Με τις διατάξεις των άρθρων 43-120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ). Ειδικότερα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 116 ορίζεται ότι οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) εφαρμόζονται και στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ). 2. Έπειτα από τα παραπάνω λαμβανομένου υπόψη ότι οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης εντάσσονται με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΚΒΣ στην τρίτη κατηγορία βιβλίων, ομοίως εντάσσονται και οι ΙΚΕ ανεξάρτητα από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.