- ΕγκΙΚΑ 56/Ε40/364/2.8.2012 [Νέα μειωμένα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 85/2012, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νέα μειωμένα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών ΕγκΙΚΑ 56/Ε40/364/2.8.2012 «Νέα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄ 89/2012) που αφορούν την εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν 2972/2001 (ΦΕΚ Α΄ 291), όπως ίσχυε μετά την αντικατάσταση της από την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν 3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48), αντικαθίσταται ως εξής: «β΄» Σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα ΑΠΔ, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και προσαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και μέχρι 30% συνολικά. Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους εργοδότες με σύνταξη Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ) για παραβάσεις τους σχετικά με την υποβολή ΑΠΔ διαμορφώνονται από 11.4.2012 ως εξής: • Για εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ όταν αυτή πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της επόμενης Κανονικής (01) ΑΠΔ ποσοστό 3%, επί...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.