- Ν. Σγουρινάκης, Οι προνομιούχες μετοχές και το δικαίωμα απόληψης τόκων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 87/2012, Νοέμβριος 2012

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 3604/2007, επιτρέπεται να ορίζεται με διατάξεις του καταστατικού ΑΕ, προνόμιο υπέρ μετοχών. Οι «προνομιούχες» αυτές μετοχές, ως γνωστό, είναι δυνατόν να εκδίδονται με δικαίωμα ψήφου επί ορισμένων ζητημάτων που περιγράφονται στο καταστατικό, ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο λόγος έκδοσης μετοχών με προνόμιο, αναζητείται στην χρηματοδότηση της εταιρείας με δικά της κεφάλαια (να μην προβαίνει δηλαδή σε δανεισμό), ενώ η περίπτωση κατά την οποία εκδίδονται χωρίς δικαίωμα ψήφου, προστατεύει, σε ένα βαθμό, τους μετόχους των κοινών μετοχών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται κατά βάση ως επιχειρηματίες και επιθυμούν να ελέγχουν την διαχείριση του νομικού προσώπου. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μιας ΑΕ, με αγορά προνομιούχων μετοχών, συνηθέστατα πρόκειται για μετόχους - επενδυτές. Στο πλαίσιο του Ν 3723/2008 (άρθρο 1), δόθηκε η δυνατότητα, οι ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν λάβει άδεια από την ΤτΕ, ανεξαρτήτως αν οι μετοχές τους είναι εισηγμένες ή όχι σε χρηματιστηριακή αγορά, να αυξάνουν το μετοχικό τους κεφάλαιο με την έκδοση προνομιούχων μετοχών. Κατά αυτή την έννοια, το Ελληνικό κράτος «συμμετείχε» στις αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων των τραπεζών, με το ποσό των 5 δις...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.