- ΕγκΥΑΑΥΜΔ 41225 ΔΙΟΕΕ/1004/28.9.2012 [Απελευθέρωση επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 87/2012, Νοέμβριος 2012

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απελευθέρωση του επαγγέλματος του λογιστή - φοροτεχνικού ΕγκΥΑΑΥΜΔ 41225 ΔΙΟΕΕ/1004/28.9.2012 «Εφαρμογή του Ν 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32/2.3.2011) για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού» Σκοπός Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 32/2.3.2011), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 Ν 4038/2012 με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία, της διαδικασίας άσκησης του επαγγέλματος του «Λογιστή - Φοροτεχνικού». Σχετική νομοθεσία - Ορισμοί 1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του N 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 16 του άρθρου 4 N 4038/2012 καταργήθηκαν όλοι οι περιορισμοί που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου. 2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού. Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού ελεύθερα μετά πάροδο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.