- Στ. Δρίτσας,Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης: Μεταγενέστερα γεγονότα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 92/2013, Απρίλιος 2013

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ανάλυση του ζητήματος της προσέγγισης των μεταγενέστερων γεγονότων στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων από τους ανεξάρτητους ελεγκτές, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 560.Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Α. Γενικά Το θέμα της προσέγγισης των μεταγενέστερων γεγονότων από τους ανεξάρτητους ελεγκτές, στο πλαίσιο ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων, αποτελεί μία περιοχή που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία από τις πλέον δύσβατες και απαιτητικές. Η δυσκολία του θέματος έγκειται τόσο στις ελεγκτικές εργασίες που θα πρέπει να υιοθετηθούν για τον εντοπισμό των μεταγενέστερων γεγονότων και την διαπίστωση της ορθότητας ή όχι του χειρισμού τους από την διοίκηση, καθώς και στις αντιδράσεις του ελεγκτή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενέργειες της διοίκησης δεν τον βρίσκουν σύμφωνο, ακόμη και όταν έχει εκδώσει και δημοσιοποιήσει την έκθεσή του. Αντιλαμβανόμενη την ανάγκη διαμόρφωσης ειδικού πλαισίου και παροχής διευκρινίσεων και οδηγιών, η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (International Federation of Accountants ή IFAC) έχει εκδώσει το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 560 (ΔΠΕ 560), το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τις 15 Δεκεμβρίου 2009. Στην κατεύθυνση αυτή είναι σκόπιμο οι πρόνοιες και οι οδηγίες του ΔΠΕ 560 να τύχουν ιδιαίτερης μελέτης και να υιοθετούνται και στις περιπτώσεις εργασιών που διεκπεραιώνονται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.