- Ν. Σγουρινάκης, Η κατάργηση της μεθόδου της φθίνουσας απόσβεσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 93/2013, Μάιος 2013

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σύμφωνα με την (στστ) υποπερίπτωση της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1, του άρθρου 31 του ΚΦΕ, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 22 του άρθρου 3 του Ν 4110/2013, οι επιχειρήσεις που δικαιούνταν και είχαν επιλέξει να διενεργούν τις αποσβέσεις των καινούργιων μηχανημάτων, ή του καινούργιου μηχανολογικού τους εξοπλισμού με την φθίνουσα μέθοδο αποσβέσεων, υποχρεούνται τώρα να μεταβούν στο νέο σύστημα, δηλαδή στην εφαρμογή της μεθόδου της σταθερής απόσβεσης. Ωστόσο, η υποχρέωση αυτή υφίσταται για τις επιχειρήσεις που μέχρι την 31/12/2012, είχαν αποσβέσει περισσότερο από το 50% της αρχικής αξίας του καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού ή του καινούργιου μηχανήματος κ.λπ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μέχρι την ως άνω ημερομηνία, δεν είχε αποσβεστεί το 50% της αξίας των παγίων αυτών, οι επιχειρήσεις μπορούν να παραμείνουν στην εφαρμογή της μεθόδου της φθίνουσας απόσβεσης, μέχρι εκείνη την διαχειριστική χρήση που η αποσβεσμένη αξία θα υπερβεί το ως άνω ποσοστό (50%) της αξίας του εμπίπτοντος στις διατάξεις παγίου. Όταν συμβεί αυτό, θα έχουμε υποχρεωτική μετάβαση στο νέο καθεστώς. Σημειώνεται πάντως, ότι κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (δηλαδή μέχρι να φθάσουμε στο 50% της αξίας του παγίου), οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται από το νέο σύστημα, πολλαπλασιαζόμενους επί 2 και όχι επί...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.