ΣτΕ 4783/2012 Τμ. Α΄ [Σύνταξη αναπηρίας],

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 93/2013, Μάιος 2013

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΤΕΒΕ - Σύνταξη αναπηρίας - Ιατρική και ασφαλιστική αναπηρία ΣτΕ 4783/2012 Τμ. Α΄ Για να λάβει σύνταξη λόγω αναπηρίας ο ασφαλισμένος του ΤΕΒΕ (άρ. 7 παρ. 1α, 3, 4, 6 και 9 του ΠΔ 116/1988 και ΥΑ 1559/25.4.1980 - ΦΕΚ Β΄ 430) πρέπει να είναι ανίκανος για την άσκηση του επαγγέλματός του λόγω πάθησης σωματικής ή διανοητικής σε ποσοστό τουλάχιστον 66,6%. Το ποσοστό αυτό πρέπει να προκύπτει από τη λειτουργική ανικανότητά του εξαιτίας της πάθησής του και από την επαγγελματική δυσχέρεια την οποία του προκαλεί η πάθηση αυτή. Τα αρμόδια προς τούτο όργανα του Ταμείου (δηλαδή οι πρωτοβάθμιες και οι επιλαμβανόμενες κατ΄ έφεση δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές) είναι αρμόδια να αποφαίνονται δεσμευτικά για την από απόψεως υγείας αναπηρία του ασφαλισμένου, δηλαδή να προβαίνουν στη διάγνωση της σωματικής ή διανοητικής πάθησής του και στον καθορισμό του ποσοστού της φυσικής ανικανότητάς του εξαιτίας της πάθησης αυτής, περαιτέρω δε να γνωμοδοτούν για το ποσοστό της ασφαλιστικής αναπηρίας του. Συνίσταται δε η ασφαλιστική αναπηρία στην ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία, για την άσκηση δηλαδή του ασφαλιζομένου επαγγέλματος του ή άλλου, παρεμφερούς πάντως προς αυτό, λόγω της λειτουργικής ανικανότητας, της επαγγελματικής δυσχέρειας εξαιτίας της πάθησης και της ηλικίας του. Η τελική, όμως, κρίση σχετικά με την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.