ΕφΑθ 6021/2012 Τμ. 16ο [Ακυρότητα καταγγελίας ΟΕ]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 93/2013, Μάιος 2013

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ακυρότητα καταγγελίας ομόρρυθμης εταιρείας ΕφΑθ 6021/2012 Τμ. 16ο Εάν ο εταίρος ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας που έχει συσταθεί για ορισμένο χρόνο κατήγγειλε την εταιρεία άκυρα και χωρίς σπουδαίο λόγο, που να δικαιολογεί το άκυρο της καταγγελίας, ευθύνεται σε αποζημίωση των λοιπών εταίρων. Σπουδαίο λόγο συνιστά οποιοδήποτε περιστατικό, αναγόμενο ή όχι στο πρόσωπο του καταγγέλλοντος, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καθιστά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επαχθή για τον καταγγέλλοντα την εξακολούθηση της εταιρείας, έως τον χρόνο λήξης της διάρκειάς της. Τέτοια περιστατικά είναι η αθέτηση των εταιρικών υποχρεώσεων, η κακή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, οι διαρκείς διαφωνίες, το μίσος μεταξύ των εταίρων, η έλλειψη συνεργασίας, κατανόησης κ.λπ. Εάν, όμως, ο εταίρος κατήγγειλε την εταιρεία άκυρα, χωρίς σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άκυρη καταγγελία, ενέχεται για τη ζημία που προκάλεσε η λύση στους άλλους εταίρους. Ο σπουδαίος λόγος κρίνεται αντικειμενικώς. Ακόμη, άκυρη θεωρείται η καταγγελία, όταν έγινε σε χρόνο που η διατήρηση της εταιρείας έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα των εταίρων και ως εκ τούτου η λύση της συνεπάγεται γι΄ αυτούς την πρόκληση θετικής ζημίας ή διαφυγόντος κέρδους. Κατά την έννοια δε της παρ. 2 του άρθρου 767 του ΑΚ, που έχει εφαρμογή είτε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.