- Β. Μιχελινάκης, Ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός των συμβάσεων leasing μετά τον Ν 4172/2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 99/2013, Δεκέμβριος 2013

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Παρουσίαση των αλλαγών που επέρχονται από 1.1.2014 σε θέματα λογιστικής και φορολογίας των συμβάσεων leasing (συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης).Βαγγέλης Μιχελινάκης, Λογιστής - Φοροτεχνικός 1. Εισαγωγή Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013) εισάγει μία καινοτόμο διάταξη, όσον αφορά τον φορολογικό χειρισμό των αποσβέσεων παγίων στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του νέου ΚΦΕ οι αποσβέσεις των παραπάνω παγίων στοιχείων διενεργούνται πλέον από τον μισθωτή, πράγμα που σημαίνει ότι τα εν λόγω πάγια θα πρέπει πλέον να παρακολουθούνται στα βιβλία του μισθωτή. Γίνεται έτσι μία προσπάθεια εναρμόνισης του τρόπου λογιστικής παρακολούθησης των συμβάσεων leasing με τον υποδεικνυόμενο, από τα ΔΛΠ, τρόπο. 2. Ιστορική αναδρομή Το Ε.Γ.Λ.Σ. και οι γνωματεύσεις των κατά καιρούς αρμοδίων για την εφαρμογή του, οργάνων, είχε υιοθετήσει την άποψη ότι ο λογιστικός χειρισμός των χρηματοδοτικών μισθώσεων μπορεί να είναι παρόμοιος με αυτόν των λειτουργικών μισθώσεων. Η άποψη αυτή τεκμηριωνόταν από το γεγονός ότι ιδιοκτήτης του παγίου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης είναι η εταιρεία leasing. Ο μισθωτής αποκτά το δικαίωμα χρήσης του παγίου καταβάλλοντας το μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο αποτελεί για αυτόν λειτουργική δαπάνη. Κατά αυτό τον τρόπο υποδείκνυε την παρακολούθηση των μισθωμάτων σε λογαριασμούς εξόδων και συγκεκριμένα σε υπολογαριασμούς του 62.04 «ενοίκια», όπως...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.