- Χρ. Πουλάκος, Το άρθρο 38 του Ν 4174/2013 (ΚΦΔ) και η φοροαποφυγή ως νέο πεδίο προβλημάτων στην ημεδαπή έννομη τάξη (μέρος α΄)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 99/2013, Δεκέμβριος 2013

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στη παρούσα μελέτη επιχειρείται η πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013) για την φοροαποφυγή, αναδεικνύοντας τις ασυμβατότητες με το δίκαιο και τη νομολογία της Ένωσης και παρουσιάζοντας πρώτες κριτικές σκέψεις.Χρήστος Κ. Πουλάκος, Dr., LL.M., Δικαστικός Πληρεξούσιος Ν.Σ.Κ. Α. Εισαγωγή στην προβληματική 1. Η (μη φορολογική) Ένωση και ο φορολογικός ανταγωνισμός των κρατών-μελών Μολονότι η φορολογική κυριαρχία και η εξ αυτής απορρέουσα ευθύνη για τον κρατικό προϋπολογισμό έχουν παραμείνει και μετά την Συνθήκη της Λισσαβώνας στα κράτη-μέλη, το δίκαιο της Ένωσης 1 επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον εθνικό φορολογικό νομοθέτη, κυρίως μέσω της αρχής περί απαγόρευσης διακρίσεων 2. Ειδικότερα κατά τις προστατευόμενες από το ενωσιακό δίκαιο θεμελιώδεις οικονομικές ελευθερίες απαγορεύεται η αντιμετώπιση των «διασυνοριακών» οικονομικών συναλλαγών από τον εθνικό νομοθέτη με δυσμενέστερους όρους σε σχέση με τις «εγχώριες» συναλλαγές· κάτι τέτοιο επιτρέπεται μόνον κατ΄ εξαίρεση και εφόσον συντρέχει προς τούτο τουλάχιστον ένας επαρκής δικαιολογητικός λόγος 3. Καθώς οι ρητώς προβλεπόμενοι στο ενωσιακό δίκαιο δικαιολογητικοί λόγοι δεν εφαρμόζονται κατ΄ αρχήν στην φορολογική νομοθεσία, το περιθώριο κινήσεων του εθνικού φορολογικού νομοθέτη προσδιορίζεται με βάση την ερμηνεία που προσδίδει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4 σε εθιμικούς, δηλαδή μη περιλαμβανόμενους ρητώς σε νομικό κείμενο, δικαιολογητικούς λόγους. Σε σχέση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.