Β. Υποχρέωση κοινοπραξίας για τήρηση φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 99/2013, Δεκέμβριος 2013

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Ανώνυμη τεχνική εταιρεία η οποία συμμετέχει σε κοινοπραξίες εκτέλεσης τεχνικών έργων, είναι υπόχρεη σε σύνταξη πίνακα ενδοομιλικών συναλλαγών, ή και το αντίθετο, δηλαδή η κοινοπραξία για την ΑΕ; Απάντηση: Η υποχρέωση τήρησης του φακέλου τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και της υποβολής του σχετικού πίνακα προβλέπεται, όσον αφορά τη χρήση 2013 από το άρθρο 39 του Ν 2238/1994 και όσον αφορά τις χρήσεις μετά το 2014 από το άρθρο 21 του Ν 4174/2013. Στην μεν πρώτη περίπτωση ορίζονται ως υπόχρεες οι «συνδεδεμένες επιχειρήσεις» κατά την έννοια της παρ.2 του ιδίου άρθρου. Σύμφωνα με αυτή «ως συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, ιδίως λόγω συμμετοχής της μιας στο κεφάλαιο ή τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο επιχειρήσεων, καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν σε μία από τις συνδεδεμένες τα ανωτέρω δικαιώματα ή δυνατότητες επιρροής». Κατά συνέπεια οι κοινοπραξίες, εάν θεωρηθούν ως μορφή επιχείρησης, έχουν υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης όπως και οι επιχειρήσεις που μετέχουν σε αυτές εφόσον δεν εξαιρούνται λόγω ύψους των μεταξύ τους συναλλαγών (μικρότερες των 100.000 ευρώ ή 200.000 ευρώ αθροιστικά, αναλόγως των...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.