ΣτΕ 2208/2013 Τμ. Β΄ [Απόδοση αχρεωστήτως εισπραχθέντων φόρων],

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 100/2014, Ιανουάριος 2014

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απόδοση αχρεωστήτως εισπραχθέντων φόρων ΣτΕ 2208/2013 Τμ. Β΄ Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το δικαίωμα επιστροφής φόρων που έχουν εισπραχθεί από κράτος μέλος κατά παράβαση των κανόνων του κοινοτικού δικαίου αποτελεί συνέπεια και συμπλήρωμα των δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί από το δίκαιο αυτό στους ιδιώτες. Εξάλλου, ελλείψει κοινοτικής ρύθμισης όσον αφορά την απόδοση των αχρεωστήτως εισπραχθέντων εθνικών φόρων, στην εσωτερική έννομη τάξη κάθε κράτους μέλους εναπόκειται, κατ’ αρχήν να ορίσει τις προϋποθέσεις και την διαδικασία άσκησης του δικαιώματος αυτού (αρχή της δικονομικής αυτονομίας), υπό τον όρο όμως ότι αυτές δεν είναι ούτε λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που διέπουν ομοειδείς εσωτερικής φύσης απαιτήσεις (αρχή της ισοδυναμίας) ούτε διαμορφωμένες κατά τρόπον ώστε να καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος (αρχή της αποτελεσματικότητος), τον σεβασμό του οποίου έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν τα εθνικά δικαστήρια. Αλλά, όμως, είναι εξίσου συμβατή με την κοινοτική έννομη τάξη εθνική ρύθμιση που προβλέπει ότι μόνο εκείνος που κατέβαλε αχρεωστήτως στην φορολογική αρχή μπορεί να ζητήσει από αυτή την επιστροφή των καταβληθέντων, ενώ ο τρίτος στον οποίο τα ποσά αυτά μετακυλίσθηκαν εν όλω ή εν μέρει μπορεί, κατ’ αρχήν, να στραφεί μόνο κατά του καταβάλλοντος, ζητώντας από αυτόν να τα επιστρέψει. Αν,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.