ΔικΕΕ υπόθ. C-267/2012, απόφ. της 12/12/2013 [Αρχή ίσης μεταχείρισης],

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 100/2014, Ιανουάριος 2014

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αρχή της ίσης μεταχείρισης - ΄Αρνηση χορήγησης άδειας και επιδόματος γάμου σε μισθωτό που σύναψε σύμφωνο συμβίωσης με ομόφυλό του ΔικΕΕ υπόθ. C-267/12, απόφ. της 12.12.2013 Frιdιric Hay κατά Crιdit agricole Το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχ. α΄ της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε διάταξη ΣΣΕ, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, δυνάμει της οποίας μισθωτός εργαζόμενος που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (στη Γαλλία "PACS") με ομόφυλο άτομο αποκλείεται από πλεονεκτήματα όπως οι ειδικές άδειες και το επίδομα, τα οποία χορηγούνται στους μισθωτούς εργαζομένους λόγω της σύναψης γάμου, οσάκις η εθνική νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους δεν επιτρέπει τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ατόμων, στο βαθμό που λαμβανομένου υπόψη του σκοπού και των όρων χορήγησης των πλεονεκτημάτων αυτών, βρίσκεται σε κατάσταση συγκρίσιμη με αυτή έγγαμου μισθωτού.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.