ΑΠ 1097/2013 [Μεταβολή εργοδότη],

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 100/2014, Ιανουάριος 2014

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη - Έννοια «μισθωτού» και «εργοδότη» - Αίτημα διαφοράς αποδοχών για εργασία κατά τις Κυριακές ΑΠ 1097/2013 Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη, εφόσον διατηρείται η ταυτότητα της επιχείρησης και η οικονομική της δραστηριότητα, συνεπάγεται, ανεξάρτητα από τη νομική αιτία και τη μορφή της μεταβίβασης, αυτοδίκαιη υποκατάσταση του νέου εργοδότη στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις και απαλλαγή του προηγούμενου εργοδότη από τις έναντι τρίτων υποχρεώσεις, που γεννώνται από της μεταβιβάσεως και εντεύθεν. Το αποτέλεσμα αυτό επέρχεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συναίνεση των εργαζομένων. Εργοδότης θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, το οποίο χρησιμοποιεί την εργασία άλλων φυσικών προσώπων, δυνάμει σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Μισθωτός είναι ο παρέχων σε εργοδότη εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής, υπολογιζόμενης, είτε κατά χρονική διάρκεια είτε κατά μονάδα ή κατ΄ αποκοπή ή ποσοστά. Για τη νομική πληρότητα του δικογράφου της αγωγής, που έχει ως αίτημα εκτός των άλλων και την καταβολή διαφοράς αποδοχών, για εργασία που παρασχέθηκε κατά τις Κυριακές, συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, αρκεί να αναφέρεται στο αγωγικό δικόγραφο, εκτός από την εργασιακή σχέση και τους όρους αυτής, η παροχή εργασίας κατά Κυριακές, ο αριθμός αυτών και το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρονται, χωρίς να είναι απαραίτητος ο...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.