ΓνωμΝΣΚ 106/2014 Τμ. Β΄ [Προθεσμία ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 105/2014, Ιούνιος 2014

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Προθεσμία ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων ΓνωμΝΣΚ 106/2014 Τμ. Β΄ Με τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 5 του Ν 4013/2011 παρατάθηκε η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 3299/2004 μέχρι την 31.12.2012. Ακολούθως, με την διάταξη του άρθρου 241 παρ. 5 του Ν 4072/2012 η ανωτέρω προθεσμία αφενός μεν παρατάθηκε για ένα ακόμη έτος, ήτοι μέχρι την 31.12.2013, αφετέρου δε στην ρύθμιση αυτή εντάχθηκαν και τα επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 2601/1998. Η δια των ως άνω διατάξεων χορηγηθείσα παράταση, ως προκύπτει από τη ρητή και σαφή διατύπωσή τους (ανεξάρτητα αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία), καταλαμβάνει όλα τα επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 2601/1998, των οποίων είχε συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία ολοκλήρωσής τους. Σχετικά με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω για τις παρατάσεις, με τη διάταξη της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν 4146/2013 ορίσθηκε ρητά ότι ως χρόνος ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους οικείους αναπτυξιακούς νόμους, μεταξύ των οποίων και ο Ν 2601/1998, νοείται ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπως ο χρόνος αυτός αναφέρεται στην σχετική απόφαση ολοκλήρωσης και όχι ο χρόνος δημοσίευσης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.