- Ν. Σγουρινάκης, Προσδιορισμός του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα σε επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 108/2014, Οκτώβριος 2014

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Νίκος Σγουρινάκης, Λογιστής - Φοροτεχνικός Ο τρόπος προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών, σύμφωνα με τον νέο ΚΦΕ (Ν 4172/2013), σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία κατά το απλογραφικό σύστημα του ΚΦΑΣ (πρώην ΒΆ κατηγορία του ΚΒΣ). Παράδειγμα εφαρμογής και η διαδικασία φορολόγησής τους. Α. Πώς καθορίζονται τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το θετικό αποτέλεσμα που προκύπτει εάν από το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές αφαιρεθούν οι επιχειρηματικές δαπάνες - έξοδα (βλ. την επόμενη ενότητα Β), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι αποσβέσεις των παγίων και οι τυχόν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Επισημαίνεται ότι ως έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές λαμβάνονται τα έσοδα που προέρχονται από κάθε πηγή εισοδήματος. Δηλαδή, αν η επιχείρηση εκτός από τις πωλήσεις εμπορευμάτων, ή προϊόντων, ή από την παροχή υπηρεσιών, έχει και έσοδα πχ από εκμίσθωση ακινήτου, αυτά θα θεωρούνται έσοδα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και θα φορολογηθούν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της κατηγορίας που αφορά το επιχειρηματικό κέρδος. Κατά την ίδια έννοια, όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, από κάθε πηγή, θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 47 παρ. 2). Περαιτέρω, το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος (λογιστική χρήση)...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.