- ΕγκΙΚΑ Α22/409/9/25.7.2014 [Μείωση εργοδοτικών εισφορών σε σωματεία, συνεταιρισμούς κ.ά.]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 108/2014, Οκτώβριος 2014

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Μείωση εργοδοτικών εισφορών σε Σωματεία, Συνεταιρισμούς κ.ά. ΕγκΙΚΑ Α22/409/9/25.7.2014 «Μείωση εισφορών κατΆ εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4254/2014» Σε συνέχεια της με αριθμ. 45/2014 Εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις της υποπαρ. ΙΑ.3, της παρ. ΙΑ, του άρθρου πρώτου του Ν 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85/7.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν 4046/2012 και άλλες διατάξεις» ισχύουν και στην περίπτωση ασφάλισης μέσω Σωματείων, Συνεργατικών και Συνεταιρισμών, που χωρεί βάσει των διατάξεων των Κεφαλαίων Η΄, Θ΄, Ι΄ και ΙΑ΄ του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με δεδομένο όμως ότι βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων το σύνολο της εισφοράς υπέρ ΔΛΟΕΜ 2% βαρύνει τον εργοδότη, η μείωση εισφορών κατΆ εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4254/2014 - που κοινοποιήθηκαν με την υπ. αριθμ. 45/2014 Εγκύκλιό μας - αφορά μόνο την εργοδοτική εισφορά σε ποσοστό 3,9%. Επισημαίνεται ότι, επειδή, η εργοδοτική εισφορά για τους φορτοεκφορτωτές ξηράς και λιμένα, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εισπράττεται συγχρόνως με την αμοιβή και αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα σε επτά (7) ημέρες το αργότερο από της 15ης και τελευταίας ημέρας του μήνα, στις περιπτώσεις που έχει ήδη εισπραχθεί μέσω έκδοσης πενταπλοτύπων θα αποδοθεί...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.