ΣτΕ 870/2014 Τμ. Β΄ [Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης],

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 108/2014, Οκτώβριος 2014

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Φορολογία εισοδήματος εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης ΣτΕ 870/2014 Τμ. Β΄ Με διάταξη του Ν 2459/1997 τροποποιήθηκε η ρύθμιση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, αφενός μεν με την αλλαγή της βάσης υπολογισμού της έκπτωσης (πρόβλεψη 2% επί του συνολικού ύψους των μισθωμάτων από συμβάσεις που έχουν συναφθεί μέσα στην οικεία χρήση αντί των συνολικών μη εισπραχθέντων μισθωμάτων, όπως ίσχυε έως τότε), αφετέρου δε με τη θέσπιση, το πρώτον, περιορισμού ως προς το εκπεστέο ποσό, το οποίο σε κάθε χρήση, αθροιζόμενο με τα αντίστοιχα ποσά προβλέψεων προγενέστερων χρήσεων, δεν μπορεί να υπερβεί το 25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπως εμφανίζεται στην απογραφή του τέλους της χρήσης. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί σε προγενέστερες της εκάστοτε κρινόμενης χρήσης, δεν λαμβάνονται υπόψη στην χρήση αυτή, παρά μόνο για το σχηματισμό του ανωτάτου ορίου της έκπτωσης που μπορεί να διενεργηθεί. Υπέρβαση, συνεπώς, του ορίου αυτού συνεπάγεται μεν αδυναμία αντίστοιχης έκπτωσης στην οικεία χρήση, όχι όμως και φορολόγηση, στην χρήση αυτή, των ποσών προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί σε προγενέστερες χρήσεις (άρθρο 31 παρ. 13 Ν 2238/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 14του Ν 2459/1997).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.