Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 111/2015, Ιανουάριος 2015

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Αμοιβές

- επί μη παροχής εργασίας (΄Αρθρο Γ. Βαζάκη), σελ. 37

Ασθένεια μισθωτού

- επί μη παροχής εργασίας (΄Αρθρο Γ. Βαζάκη), σελ. 37

Ασφαλισμένοι

- επιλογή φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΕγκΥΠΕΚΑΠ Φ.10035/18679/304/12.12.2014), σελ. 80

Διοικητικές πράξεις

- έλλειψη ημερομηνίας έκδοσης (ΣτΕ 2282/2014), σελ. 53

Έκτακτη ειδική εισφορά

- αλληλεγγύης που επιβλήθηκε σε παραγωγούς ηλ. ενέργειας κατά τον Ν 4093/2012 (ΣτΕ 2406/2014), σελ. 52

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

- οι καινοτομίες που εισάγει ο νόμος (΄Αρθρο Κ. Μαρκάζος), σελ. 8

- τι ισχύει για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ομοιότητες και διαφορές σύμφωνα με τα ΕΛΠ και το ΕΓΛΣ (΄Αρθρο Π. Γιώτης), σελ. 16

Ενδοομιλικές συναλλαγές

- υποβολή κατάστασης (ΕγκΥπΟικ ΔΕΛ Δ 1168423/19.12.2014), σελ. 63

ΕΡΓΑΝΗ

- υποβολή των αλλαγών τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (ΕγκΥΠΕΚΑΠ 46755/847/11.12.2014), σελ. 82

Εργατικό ατύχημα

- αιτιώδης συνάφεια (ΑΠ 1253/2014), σελ. 55

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

- μεταβίβαση μεριδίων εταίρου λόγω συνταξιοδότησης (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 47

Εύλογη αξία

- ορισμός σύμφωνα με τον Ν 4308/2014 (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης), σελ. 5

Καταναλωτές

- αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, χαρακτηρισμός μίας εμπορικής πρακτικής ως «παραπλανητική» (ΔικΕΕ Υπόθ. C-435/2011, απόφ. της 19.9.2013), σελ. 56

Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

- λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της διανομής μερισμάτων (΄Αρθρο Ν. Σγουρινάκης), σελ. 41

Κοινωνική ασφάλιση

- προαιρετική συνέχιση ασφάλισης (ΣτΕ 4013/2014), σελ. 54

Μερίσματα

- λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση της διανομής (΄Αρθρο Ν. Σγουρινάκης), σελ. 41

Σύμβαση διαιτησίας

- συνιστά η διαιτησία απονομή δικαιοσύνης (ΕφΑθ 2126/2014), σελ. 56

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

- διάκριση από μίσθωση έργου (ΑΠ 608/2014), σελ. 55

Συμβάσεις εργασίας

- μερική απασχόληση (ΑΠ 965/2014), σελ. 55

Σύμβαση μεσιτείας

- σύναψη σύμβασης μετά την μεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας από τον μεσίτη (ΕφΑθ 3843/2014), σελ. 56

Συμβολαιογράφοι

- προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων (ΕγκΥπΟικ 1158078/28.11.2014), σελ. 79

ΤΕΒΕ

- απόδοση δαπάνης νοσηλείας στο εξωτερικό (ΣτΕ 3036/2014), σελ. 54

Τεχνικές ελέγχου

- διευκρινίσεις (Πολ. 1259/22.12.2014), σελ. 62

Υποκαταστήματα

- αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα (ΣτΕ 2776/2014, σελ. 52)

Φορολογικές δηλώσεις

- υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής (Πολ. 1255/11.12.2014), σελ. 64

- υποβολή τροποποιητικής (ΕγκΥπΟικ Δ12Α 1164337/11.12.2014), σελ. 78

Φορολογική κατοικία

- τρόπος απόδειξης (Πολ. 1260/2014), σελ. 61

Φόρος κληρονομιάς

- αντισυνταγματικός ο φόρος σε υπό αλλοτρίωση ακίνητα (ΣτΕ 4447/2014), σελ. 52

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

- επιχείρησης διεθνών μεταφορών (Ερωτήματα Αναγνωστών, σελ. 49)

- καταβολή από τον λήπτη στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα που υλοποιούνται για λογαριασμό του Δημοσίου (Πολ. 1253/10.12.2014), σελ. 65

- τιμολόγιο από ΕΕ και επιχείρηση μη εγγεγραμμένη στο VIES (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 47

Φόρος υπεραξίας

- καθορισμός τιμής κτήσης σε ένταξη ακινήτων εντός οικισμού, προκειμένου να προσδιοριστεί αυτός (Πολ. 1251/5.12.2014), σελ. 68

Χρέη

- νομοθετικό πλαίσιο αδικήματος μη καταβολής τους προς το Δημόσιο (ΤρΠλημΚατεριν 196/2014), σελ. 53