- ΕγκΥΠΑΑΝ 5285/16.1.2015 [Γ.Ε.ΜΗ. - Κατάργηση υποχρεώσεων δημοσίευσης στο ΦΕΚ]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 112/2015, Φεβρουάριος 2015

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Γ.Ε.ΜΗ. - Κατάργηση ορισμένων υποχρεώσεων δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΕγκΥΠΑΑΝ 5285/16.1.2015 «Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση υποχρεώσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.» Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 2 1 του Ν 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1990 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των Διοικητικών Βαρών για τις επιχειρήσεις, καταργείται από 1.1.2015 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπεται ως αναπόσπαστο μέρος της δημοσιότητας για τις Α.Ε., τις ΕΠΕ, τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών στην ημεδαπή και πραγματοποιείται είτε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., είτε με επιμέλεια του υπόχρεου. Η ανωτέρω καταργούμενη υποχρέωση προβλέπεται στα άρθρα 7β και 26 του Ν 2190/1920, στα άρθρα 8 και 8α του Ν 3190/1955, στο άρθρο 232 του Ν 4072/2012, στο άρθρο 7 παρ. 7 του Ν 3469/2006 και στα άρθρα 8, 13 και 16 του Ν 3419/2005. Από 1.1.2015 το άρθρο 13 του Ν 3419/2005 και η περ. γγ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν 3419/2005 καταργούνται. Επιπλέον, από την ίδια ημερομηνία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.