Β. Εισπραττόμενο μέρισμα από ΝΠΙΔ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 114/2015, Απρίλιος 2015

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Κοινωφελές Ίδρυμα εισπράττει τον Οκτώβριo του 2014 μέρισμα από ανώνυμη εταιρεία το οποίο εγκρίθηκε με την τακτική γενική συνέλευση τον Ιούνιο 2014 και αφορά τη διαχειριστική χρήση 2013. Σύμφωνα με την Πολ 1042/2015, στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτά μία νομική οντότητα δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης αλλά ο παρακρατηθείς φόρος συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος. ΄Αρα, λοιπόν, σωστά καταχωρήθηκε ως μικτό το μέρισμα στα βιβλία του Ιδρύματος με πίστωση του λογ.33.13 για τον παρακρατούμενο φόρο, ή θα έπρεπε να καταχωρηθεί το μέρισμα με το καθαρό ποσό που εισπράχτηκε, όπως συνέβαινε παλαιότερα; Απάντηση Καταρχάς εξετάζοντας το θέμα της τυχόν απαλλαγής από τον φόρο του ως άνω μερίσματος παρατηρούμε τα εξής: «?ως προς τον λήπτη των μερισμάτων, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος, επισημαίνεται ότι και αυτός πρέπει να είναι, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, νομικό πρόσωπο. Ως τέτοιο νοείται, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και πιο πάνω, τα οριζόμενα στην περ. γ΄ του άρθρου 2 του Ν 4172/2013 πρόσωπα, ήτοι επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα (κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες). Κατά συνέπεια, τα μερίσματα που εισπράττει συνεταιρισμός, νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κοινωνία, κλπ. από συνδεδεμένη με αυτή πρόσωπο, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.