- ΕγκΙΚΑ 13/17.3.2015 [Συνταξιούχοι που εργάζονται παράλληλα]

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 114/2015, Απρίλιος 2015

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Απασχόληση συνταξιούχων και καταβολή σύνταξης ΕγκΙΚΑ 13/17.3.2015 «Απασχόληση συνταξιούχων - Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν 4316/2014 καθώς και του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και παροχή οδηγιών» 1. Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270/ 24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», με τις οποίες τροποποιούνται το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν 3863/2010 σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων. Επίσης, κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.2651/66/21.1. 2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ: ΩΚΠΩΛ-ΑΝΠ), στο οποίο δίδονται σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων. 2. Επιπλέον, θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινιστούν τα ακόλουθα: Καταρχήν, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε τη διάκριση που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν 3863/2010 ως προς τα καλυπτόμενα από τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού πρόσωπα έναντι εκείνων που εξακολουθούσαν να καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν 2676/99 μέχρι τον χρόνο που καθορίζεται από την ως άνω παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν 4147/2013. Η διάκριση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.