ΠΟΛ 1141/18.11.2005 Υποβολή στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν 3312/2005 (ΦΕΚ Α΄ 35) (AYφΟικΟικ 1109637/2412/05/ΔΟΣ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 10/2006, Φεβρουάριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 1 Τρόπος και χρόνος υποβολής των στοιχείων 1. Οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται να συλλέγουν και να τηρούν σε ηλεκτρονικό αρχείο τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων τα οποία ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν 3312/2005, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2 της παρούσας, το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους. 2. Τα ως άνω στοιχεία συμπληρώνονται με βάση τα επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που προσκομίζει ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων. Τα επίσημα αποδεικτικά έγγραφα προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής. 3. Τα πεδία των πληροφοριών για τα ως άνω στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων, καθώς και η μηχανογραφική απεικόνισή τους περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της. 4. Κατ΄ εξαίρεση, η πρώτη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους φορείς πληρωμής δύναται να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2006. Άρθρο 2 Υποβολή των σχετικών με την πληρωμή των τόκων στοιχείων κατά το αρχικό στάδιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν 3312/2005 Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του Ν 3312/2005, το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.