ΠΟΛ 1039/9.3.2006 Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών - Έκδοση ειδικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο (ΕγκΥπΟικΟικ 1024754/187/0015)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 13/2006, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Tις διατάξεις της υποπερ. γη΄ της περ. γ’ και της περ. στ΄ του άρθρου 38 του ΠΔ 186/1992 (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000, ΦΕΚ Α΄ 248) όπως ισχύει μετά τον Ν 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 312). 3. Τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 και της παρ. 2 του άρθρου 59 του Κώδικα ΦΠΑ. 4. Την 37930/Δ10Ε1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 14232) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 5. Την αναγκαιότητα παρακολούθησης του κόστους κατασκευής κάθε οικοδομής για την διενέργεια των απαραίτητων ελεγκτικών επαληθεύσεων διασφάλισης της ορθής απόδοσης του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. 6. Ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την τήρηση θεωρημένου βιβλίου με τίτλο «βιβλίο κοστολογίου οικοδομών» από τον επιτηδευματία που πραγματοποιεί κατασκευές και πωλήσεις οικοδομών, για κάθε «οικοδομή» που υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000) όπως ισχύει, στο οποίο παρακολουθείται αναλυτικά το κόστος αυτής. Ως «οικοδομή» νοείται το σύνολο των οικοδομημάτων της ίδιας οικοδομικής άδειας....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.