ΣΛΟΤ 97 ΑΠ/10.4.2006 Ατομική απάντηση σε ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή των ΔΠΧΠ και των Ελεγκτικών Προτύπων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 13/2006, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με την επιστολή σας θέτετε τα παρακάτω ερωτήματα: 1. Ανώνυμη Εταιρεία συνέτασσε Ενοποιημένους Ισολογισμούς σύμφωνα με τις προηγούμενες γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές και εμφάνιζε τη χρεωστική διαφορά ενοποίησης αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων. Η ίδια απεικόνιση έγινε και στον πρώτο ενοποιημένο Ισολογισμό έναρξης των ΔΠΧΠ (1.1.2004) καθώς επίσης και στις ενδιάμεσες (τριμηνιαίες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005. Δικαιούται η εταιρεία, στον πρώτο οριστικό Ισολογισμό της με 31.12.2005 να εμφανίσει την ανωτέρω χρεωστική διαφορά ενοποίησης σε λογαριασμό υπεραξίας, επικαλούμενη το ΔΛΠ 8 (Διόρθωση λογιστικού λάθους;) 2. Σε περίπτωση που, μετά τη δημοσίευση κάποιας ενδιάμεσης οικονομικής κατάστασης (π.χ. α’ εξαμήνου 2005), διαπιστωθεί κάποιο λάθος το οποίο διορθώνεται στο επόμενο εξάμηνο, απαιτείται και επαναδημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του α΄ εξαμήνου, ή αρκεί συγκεκριμένη αναφορά στις σημειώσεις της εταιρείας για το β΄ εξάμηνο όπου γίνεται και η διόρθωση; 3. Οι εισηγμένες κατασκευαστικές ανώνυμες εταιρείες μετέχουν σε πλήθος κοινοπραξιών, άμεσα ή έμμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, οι οποίες δεν θα ελεγχθούν για διαφόρους λόγους στο σύνολό τους από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Ο Ορκωτός Ελεγκτής της μητρικής θα περιλάβει σχετική επιφύλαξη στην Έκθεση Ελέγχου, όπως γινόταν με τους προηγούμενους τύπους πιστοποιητικών, και ποίος τύπος έκθεσης ελέγχου θα χορηγηθεί. Στο πρώτο ερώτημά σας η θέση του Συμβουλίου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.