ΠΟΛ. 1047/16.3.2006 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 1004925/15062/Πολ. 1004/Γ0012/19.1.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών (ΕγκΥπΟικΟικ 1027620/15272/Γ0012)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 13/2006, Μάιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 2238/1994 - ΦΕΚ Α΄ 151 όπως ισχύει σήμερα). 2. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων από τους πρόσφατα καθορισθέντες (με την Πολ. 1004/2006) μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους (ΜΣΚΚ) των εμπορικών επιχειρήσεων, η οποία προέκυψε μετά την υποβολή αρμοδίως νέων στοιχείων, τα οποία μελετήθηκαν και συνεκτιμήθηκαν με τα προηγούμενα. 3. Τις διατάξεις της αριθ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1432) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και 4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Τροποποιούμε την αριθ. 1004925/15062/Πολ. 1004/Γ0012/19.1.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και συμπληρώνουμε τους πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (ΜΣΚΚ) που εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές αγαθών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα, ως ακολούθως: Επί ακαθαρίστων εσόδων Κατηγορία 2η Κατηγορία 5η Κατηγορία 8η Κατηγορία 9η Επί αγορών Κατηγορία 2η Κατηγορία 5η Κατηγορία 9η 2. Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικον. έτος 2006 (χρήση 2005). Ειδικά, για τις επιχειρήσεις που σύμφωνα με...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.