ΠΟΛ 1056/5.4.2006 Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ΠΔ 186/1992 (ΚΒΣ), για τις συναλλαγές από 1.1.2005 και εφεξής (ΕγκΥπΟικΟικ 1034280/271/0015)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 14/2006, Ιούνιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992 - ΦΕΚ Α΄ 84), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 38 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992), όπως ισχύουν. 3. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1019513/125/0015/Πολ.1030/24.2.2005 (ΦΕΚ Β΄ 289) «Φορολογικά στοιχεία που δεν θα συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ.1 του άρθρου 20 που αφορούν συναλλαγές του ημερολογιακού έτους, από 1.1 – 31.12.2005». 4. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1079229/559/0015/Πολ.1114/18.8.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1191) «Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του ΠΔ 186/1992 (ΚΒΣ), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (ΤΑΧΙSnet)». 5. Την 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1432) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και τουΥπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ Β΄ 204) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 6. Την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής των καταστάσεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ΚΒΣ, για τους λόγους που επικαλούνται οι υπόχρεοι σε υποβολή τους αναφορικά με το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.