ΠΟΛ 1059/19.4.2006 Παράταση του χρόνου ενημέρωσης του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών που αναφέρεται στην περίπτωση Δ’ της παραγράφου 1 της ΑΥΟΟ 1024754/187/Πολ.1039/9.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 311/15.3.2006) «Τήρηση βιβλίου κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών - Έκδοση ειδικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων στον οικοπεδούχο» (ΕγκΥπΟικΟικ 1039243/318/0015)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 14/2006, Ιούνιος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη’ της περίπτωσης γ’ και της περίπτωσης στ’ του άρθρου 38 του ΠΔ 186/1992 (ΦΕΚ Α΄ 84), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000 ΦΕΚ Α΄ 248) όπως ισχύει μετά τον Ν 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 312). 3. Τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 και της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του Κώδικα ΦΠΑ. 4. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1024754/187/Πολ.1039/9.3.2006 (ΦΕΚ Β΄ 311/15.3.2006). 5. Την 37930/ΔΙ0Ε1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1432) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ Β΄ 204) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 6. Την αναγκαιότητα διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών λόγω και του χρόνου που απαιτείται για την ανάπτυξη των σχετικών μηχανογραφικών εφαρμογών τους. 7. Ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Η καταληκτική ημερομηνία ενημέρωσης του βιβλίου κοστολογίου οικοδομών που αναφέρεται στην περίπτωση Δ΄ της παραγράφου 1 της ΑΥΟΟ 1024754/187/Πολ.1039/9.3.2006 (ΦΕΚ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.