Πίνακας (κατάσταση) προσωπικού (Άρθρο 16 Ν 2874/2000 – ΦΕΚ Α΄ 286/29.12.2000)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 19/2006, Νοέμβριος

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

(Άρθρο 16 Ν 2874/2000 – ΦΕΚ Α΄ 286/29.12.2000) Η υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ήταν υποχρέωση των εργοδοτών ανέκαθεν, από διάφορες διατάξεις νόμων: α) άρθρο 4 του ΝΔ 515/1970 (ΦΕΚ Α΄ 95), β) άρθρο 13 του ΝΔ 1037/1971 (ΦΕΚ Α΄ 235) και γ) άρθρο 18 του Ν 1082/1980 (ΦΕΚ Α΄ 250). Η αντικατάσταση αυτών των διατάξεων, από το άρθρο 16 του Ν 2874/2000 («προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις»), ανανέωσε και αύξησε τις υποχρεώσεις των εργοδοτών αλλά και άλλων προσώπων, που εμπλέκονται στη συμπλήρωση των καταστάσεων αυτών. Κάθε εργοδότης που απασχολεί έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό υποχρεούται μια φορά το χρόνο, να υποβάλει ή να καταθέτει με οποιονδήποτε τρόπο,* κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) της περιοχής του (Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης) ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, σε δύο (τουλάχιστον) αντίγραφα. Ο πίνακας προσωπικού έχει συγκεκριμένη γραμμογράφηση και πρέπει να αναγράφεται σ’ αυτόν: η επωνυμία της επιχείρησης, το αντικείμενο λειτουργίας της, ο τόπος εγκατάστασης και απασχόλησης των εργαζομένων, το ΑΦΜ και η αρμόδια ΔΟΥ στην οποία υπάγεται. Επίσης, οπωσδήποτε αναφέρονται τα στοιχεία του υπευθύνου εργοδότη ή του Νομίμου εκπροσώπου (για νομικά πρόσωπα)....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.